Bruger betingelser

1. Om Regnskabspriser.dk

 

Regnskabspriser.dk er en uafhængig opgaveformidlingsservice, der har til formål at formidle kontakt mellem mindre virksomheder og en Regnskabsleverandør i form af revisor, bogholder, regnskabsbureau eller lign., således at Regnskabsleverandørerne kan tilbyde deres assistance på de opgaver som virksomheden lægger i udbud hos Regnskabspriser.dk.

Virksomheden modtager således tilbud fra 3 forskellige regnskabsleverandører, hvorefter virksomheden vælger et af tilbuddene.

 

2. Forpligtelser

 

Servicen skal hjælpe virksomheder med, at få et indblik i, hvad et regnskab mv. koster at få udarbejdet. Servicen fungerer reelt som et prisoverslag, og Regnskabsleverandørens tilbud kan ikke anses for at være den nøjagtige pris, men skal anses som et prisoverslag. Tilbuddet medfører forpligtelse for Virksomheden, at afvise eller accepterer tilbuddene fra Regnskabsleverandørerne.


Det gælder for Virksomheden at afgive valide informationer omkring Virksomheden og opgavedata og for Regnskabsleverandøren på den baggrund at afgive et realistisk bud.
Alle efterfølgende aftaleforhold, der opstår imellem Virksomhed og Regnskabsleverandør, fraskriver Regnskabspriser.dk sig al ansvar for.

Regnskabspriser.dk forpligtigelser overfor Virksomheden består i at formidle kontakten til regnskabsleverandøren. Derefter ophører alle Regnskabspriser.dk’s forpligtelser overfor Virksomheden.

 

3. Ansvarsbegrænsning

 


Parterne er ansvarlige overfor hinanden efter dansk rets almindelige regler med debegrænsninger, der følger af nærværende betingelser.

Ved at Virksomheden vælger at udbyde en opgave og modtage tilbud fra en Regnskabsleverandør accepteres nærværende betingelser.

Regnskabspriser.dk kan i intet tilfælde, uanset graden af uagtsomhed, gøres ansvarligfor direkte eller indirekte tab af nogen art.

 

4. Tavshedspligt

 

Alle oplysninger vedrørende denne aftale og dens parter, mundtlige såvel som skriftlige, er fortrolige. Parterne har tavshedspligt herom.

 

5. Behandling af personoplysninger

 


Regnskabspriser.dk er underlagt den danske persondatalov og enhver behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Regnskabspriser.dk er, jf. persondataloven, at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om virksomheder og besøgende på Regnskabspriser.dk hjemmeside.

Ingen personlige oplysninger, der registreres af Regnskabspriser.dk, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand, bortset fra i de tilfælde, hvor virksomheden har accepteret at oplysninger må videresælges til tredjemand i reklameøje. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Regnskabspriser.dk.

På hjemmesiden anvendes cookies til styring af indholdet vores funktionalitet. En cookie er betegnelsen for en fil, som gemmes på Købers PC.


På hjemmesiden anvendes endvidere cookies til log-statistik. Ved log-statistik forstås, at et statistik-system opsamler anonyme informationer, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft fra hvilken hjemmeside, den besøgende kommer fra, hvor de kommer fra (online-annonce-kampagner, banner-annoncer, links mv.), hvor mange sider og hvilke der åbnes på Regnskabspriser.dk.dk hjemmeside, samt fra hvilke sider/undersider hjemmesiden forlades osv. Cookies anvendes kun til det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og herigennem gøre brugeroplevelsen så let og brugervenlig som mulig, samt for at måle effektiviteten af markedsføringstiltag (annonce-kampagner mv.).

 

6. Nyhedsbrev

 

Virksomheden kan valgfrit få sin e-mailadresse optaget på en mailingliste hos Regnskabspriser.dk således, at Virksomheden løbende modtager nyheder og anden information fra Regnskabspriser.dk. Denne service kan til enhver tid og uden omkostninger tilmeldes og frameldes af virksomheden selv på hjemmesiden.

Få 3 Gratis tilbud fra
Bogholderi

Bogholdere & revisorer

 

Klik her